Vad är allergi?

Allergi innebär att man har en förhöjd känslighet mot vissa ämnen, s.k. allergen, i omgivningen eller maten vi äter. Denna känslighet beror på att immunförsvaret bildar förhöjda halter av IgE-antikroppar. Dessa antikroppar finns till för kroppens naturliga försvar mot parasiter men av okänd anledning reagerar de vid allergi med sådant som egentligen är ofarligt för oss såsom t.ex. olika typer av pollen eller vanliga födoämnen. När antikropparna reagerar på allergenet ger detta upphov till olika allergiska symtom som kan ge besvär från ögon, näsa, hud, andningsvägar eller mage. Vanliga orsaker till allergi är pälsdjur, pollen från träd eller gräs, kvalster, bi- och getingstick. Bland födoämnen är allergi mot mjölk, trädnötter, fisk, ägg och jordnötter bland de vanligare.

I allergikalendern kan du se när olika allergen är vanligt förekommande.

Hur behandlas allergiska symtom?

Det finns tre olika sätt att behandla allergiska symtom:

  • Undvika allergen (allergen = de ämnen som framkallar allergin)
  • Symtomdämpande mediciner
  • Allergivaccination

Undvika allergen

Genom att undvika allergenet man är känslig mot så förhindrar man att den allergiska reaktionen startar. Detta kan vara besvärligt när det rör sig om luftburna allergener från t.ex. pollen eller pälsdjur. Vid kvalsterallergi finns olika typer av kvalsterskydd man kan prova i sin säng. Dessa fungerar för en del kvalsterallergiker. Vid födoämnesallergi är att undvika allergenet för närvarande det enda alternativet.

Symtomatiska läkemedel

Det finns olika typer av symtomatiska läkemedel. Det vanligaste alternativet är antihistamin. Histamin är ett av de ämnen som kroppen frisätter vid en allergisk reaktion och antihistaminerna minskar således frisättningen med minskade symtom som följd. Nästa steg brukar vara att prova olika typer av steroider för behandling av näsa eller ögon. Steroider minskar den inflammation som den allergiska reaktionen orsakar. För den som har astma finns behandling i form av inhalatorer som antingen innehåller en inflammationsdämpande steroid alternativt en luftrörsvidgande substans som skall användas när besvären känns akuta. Det är även vanligt att steroid och luftrörsvidgande ämne är kombinerade i samma inhalator. De symtomatiska läkemedlen lindrar symtomen men påverkar inte den allergiska sjukdomen.

  Rätt kost kan skydda minnet

Allergivaccination

Kallas också immunterapi eller hyposensibilisering. Detta är det enda behandlingsalternativ som behandlar orsaken till sjukdomen och inte bara symtomen. Här ställer man om kroppens immunförsvar genom att tillföra det allergen man är allergisk mot och på så vis skapas en tolerans mot ämnet. Behandlingen är effektiv och ca 80 till 90 % av de som behandlas upplever sina besvär klart minskade. För de som är allergiska mot gräspollen finns det en tablett som man kan lägga under tungan. Denna tablett tar man varje dag under tre års tid. Allergivaccination ges annnars som injektionsbehandling. I detta fall finns en uppdoseringsperiod på 7 till 15 veckor, därefter ges injektioner ungefär varannan månad under tre år. Injektionsbehandling finns för allergi mot lövträdspollen, gräspollen, gråbopollen, pälsdjur, kvalster samt bi och geting.