Olika kroppsideal kan skifta i massmedia och modeindustrin, men de klassiska skönheterna i världen ändras sällan. Dessa skönheter har vanligen fasta, något upplyfta bröst som ger en perfekt harmoni och symmetri i förhållande till midja och höfter. Verkligheten är sådan emellertid att få kvinnor passar till denna beskrivning. Det är emellertid möjligt i dag att ändra storlek och form på bröst med hjälp av kosmetisk kirurgi. Det är inte ovanligt att kvinnor har två bröst som ej är helt lika. I enstaka fall är skillnaden mellan brösten så stor att det blir aktuellt med en rekonstruktiv åtgärd för att korrigera asymmetrin. Det finns t o m fall där det ena bröstet är helt outvecklat sedan puberteten medan andra sidans bröst är helt normalt. I dessa fall är det nödvändigt att förstora det mindre bröstet och minska och/eller lyfta det motsvarande på andra sidan, för att åstadkomma en symmetri.

Bröstförstorningsplastik

Det är i huvudsak två grupper av kvinnor som söker för bröstförstoringsplastik. Den första gruppen är kvinnor som aldrig har utvecklat en väl proportionerad byst. Den andra gruppen av kvinnor är de som har förlorat bröstvolym efter genomgångna graviditeter. Precis som vid annan kirurgi är det mycket viktigt att Du här helt klart uttrycker önskemål och förväntningar innan Du bestämmer Dig för att genomgå operation.

Bröstplastik

Med bröstplastik menar man en operation som syftar till att lyfta brösten och skapa ett fastare och mer ungdomligt utseende. Operationen korrigerar således hängbröst och användes ofta i kombination med bröstförstoring. Operationen utförs likt en bröstförminskningsoperation förutom att det enbart är huden som tas bort, varvid man lämnar övrig bröstvävnad kvar intakt. Det finns ett flertal utvecklade kirurgiska tekniker för hur man korrigerar ett hängbröst. Beroende på hur mycket bröstet hänger väljer kirurgen olika tekniker där vissa enbart innefattar en förflyttning av bröstvårtorna uppåt och andra en mer komplicerad procedur.

  Nedsatt hörsel

Bröstrekonstruktioner

Bröstamputation utförs vanligen för att ta bort en bröstcancer. De flesta kvinnor upplever en förlust av femininitet och sexualitet efter en sådan operation. De upplever också en nypåkommen svårighet att välja kläder. Bröstamputationen och dess psykologiska effekter på kvinnor såväl; som den fysiska deformiteten har engagerat plastikkirurger att utveckla nya förbättrade metoder för att återskapa det förlorade bröstet. I dag står ett flertal olika metoder till buds. Vilken typ av rekonstruktion som är aktuell beror bland annat på hur mycket skinn som kvarstår efter den utförda bröstamputationen.

bröstrekonstruktion eget fett

Metoderna innefattar allt ifrån enkel implantation av en bröstprotes när det är gott om hud kvar i området, till förflyttandet av hud, muskler och fett från magen. En del av dessa metoder innefattar implantation av en bröstprotes medan andra enbart använder sig av kroppens egen vävnad. Det finns i dag möjligheter för en omedelbar bröstrekonstruktion där allmänkirurgen i samarbete med en plastikkirurg kan återställa bröstets form och volym samtidigt med den utförda bröstamputationen. Tyvärr är detta begränsat till några få delar av landet p g a tillgången till plastikkirurger. Även rekonstruktion av bröstvårtan är i dag möjlig genom nya och raffinerade metoder. Dessa innefattar tekniker som hudtransplantation av mörkare skinn, att man delar vårtan från kvarvarande sidan eller att tatuera området. Den bästa metoden som passar varje patient kan endast bestämmas då man ser patienten.