Argument för att sluta röka

Rökare vet att rökning är farligt, och har hört argumenten många gånger. Ändå bör de upprepas – för det finns få saker som är så tydligt skadliga för hela kroppen som rökning. Flera studier som har gjorts visar att rökare dör i genomsnitt 10 år tidigare än icke-rökare. Det positiva är att hälsoeffekterna av ett rökstopp kommer snabbt.

Vad händer i kroppen när man slutar röka

  • När du slutar att röka ser du ungdomligare och friskare ut! Rökning ger nämligen mer rynkor och större porer i huden än normalt.
  • Efter 48 timmar har smak- och luktsinnet blivit bättre.
  • Efter 72 timmar blir det lättare att andas. Njut av skillnaden och ta en promenad i den friska luften!
  • Efter nio månader är blodcirkulationen bättre och lungkapaciteten kan ha ökat med så mycket som 30 procent!
  • Ett år har risken för att dö i en hjärtinfarkt minskat med 50%
  • Efter 10 år har även risken att dö av lungcancer halverats, jämfört med risken vid fortsatt rökning.
  • Ett rökstopp minskar också risken för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vad händer med kroppen när man slutar röka

Din kropp har vant sig vid den konstgjorda stimulans som nikotin ger och det tar tid innan den fungerar normalt igen.

De flesta som slutar märker obehag som bland annat röksug, koncentrationsproblem, orolighet, ilska, sömnlöshet och ökad hunger. Det är fysiska abstinenssymtom som går över på några veckor eller månader men som du kan minska med hjälp av nikotinersättningsprodukter.

Det psykiska beroendet kan vara en större utmaning.

Råd för att bryta psykiskt beroende:

Fokusera på det som motiverar dig att sluta när röksuget kommer.

  Impotens: Information och hjälp mot erektil dysfunktion

Undvik situationer och aktiviteter som du förknippar med rökning.

Håll dig aktiv.

Tala om för andra att du har slutat röka.

Rökavvänjning måste kombineras med viktkontroll för att undvika övervikt

Många rökare som försöker sluta har stora problem att behålla sin vikt. Det är ett välkänt fenomen att man går upp i vikt vid rökavvänjning och något de stackars rökarna ofta fasar över. Och att vara orolig för övervikt vid rökavvänjning är befogat, för nu är det konstaterat att det inte är någon mening att sluta röka om man kommer att gå upp i vikt efteråt och bli överviktig.

Undvik att gå upp i vikt när du slutar röka

Undvik att gå upp i vikt när du slutar röka annars förbättras inte din lungfunktion. Det är slutsatsen i en Europeisk studie publicerad tidigare i år (2005). Därför bör du kombinera rökavvänjning med viktkontroll.
Att det är bra att sluta röka finns det många för att inte säga mängder av studier som visar. Främst är det av hälsoskäl som det är viktigt att kasta cigaretterna. Men nu har forskarna för första gången studerat nettoeffekten på lungornas funktion när rökvanor och viktuppgång inträffar. Det är inga trevliga resultat för alla som kämpar med övervikt efter att med möda och besvär ha besegrat nikotinbegäret.

Både män och kvinnor förbättrar sin lungfunktion när de slutar att röka. Men vid viktuppgång minskade lungförbättringen med 38 procent för männen och med 17 procent för kvinnorna. Att männen ligger sämre till kan bero på att deras fetma ofta sätter sig på ”farligare” plats, kring midjan.

  Ketogen kost: Standard Ketogenic Diet

För att få full utdelning av rökavvänjningens positiva inverkan på lungorna måste man alltså hålla vikten!

Drygt 6650 personer deltog i undersökningen som genomförts vid 27 olika medicinska centrum i Europa. Resultaten presenterades i den mycket ansedda medicinska tidskriften the Lancet.

Sluta röka och gå ner i vikt ?

Bland den vanliga befolkningen avtar lungfunktionen normal något med stigande ålder och de flesta går upp i vikt. Men studien visar att lungfunktionen var som sämst hos rökarna, dålig hos dem som slutat och bäst hos icke-röckarna. Rökarna gick i genomsnitt upp 0,79 kilo per år jämfört med de tidigare rökarna 0,45 kilo och icke-rökarna 0,57 kilo per år.

Studien bevisade alltså att den förbättring av lungorna man uppnått genom att skippa cigaretterna bokstavligen ätits upp, åtminstone delvis, av viktökningen.

En tidigare amerikansk studie, som det också refereras till i the Lancet; har pekat på att ju fler cigaretter man röker före stoppet, desto mer går man upp i vikt efteråt.

Enligt en annan amerikansk studie gick männen i genomsnitt upp 2,8 kilo och kvinnorna 3,8 kilo när det slutade röka. 13% av kvinnorna gick upp mer än 13 kilo.

Resultaten i den nya undersökningen visar på behovet av att insatser mot rökningen; och för rökavvänjning samtidigt kombineras med insatser för att uppmuntra och hjälpa rökarna att hålla vikten; enligt de deltagande forskarna. Många rökare som slutar röka utan att gå på någon sorts bantning går upp i vikt. Speciellt är det många kvinnor som låter bli att sluta röka med hänvisning till risken att gå upp i vikt och riskera övervikt och fetma.

  Viktminskningstips

Varför går man upp i vikt när man slutar röka

Vad ska rökarna då göra för att kunna gå ner i vikt eller åtminstone behålla sin vikt? I enkla termer handlar det om att tänka på sin kosthållning och att samtidigt motionera. Bantning kan också vara en lösning om det handlar om stor övervikt.

Europastudien om luftvägshälsa, European Community Respitory Health Survey (ECRHS) har lett till flera olika rapporter och uppföljningar.
De 6 654 personer som följdes upp efter cirka nio år var indelade i grupper, bland annat:

2 745 hade aldrig rökt, 996 var ex-rökare vid båda tillfällena, 1 504 var rökare, 555 hade slutat röka mellan de två testerna, 230 ex-rökare hade börjat röka igen, 42 hade börjat röka.

Källa: Europastudien om luftvägshälsa, European Community Respitory Health Survey (ECRHS)
The Lancet, http://www.thelancet.com/
Svenska Dagbladet, Publicerat 9 maj 2005, Viktuppgång förtar effekten av rökstopp