Stress är inte begränsat till vuxna; barn och tonåringar rapporterar också att de känner sig stressade. Vi vet att stress inte magiskt en dag kommer att försvinna från våra liv; men vi kan lära oss att effektivt hantera det istället för att försöka undvika de omständigheter som orsakar det.stressfritt

Även om vi kanske inte kan bli av med all stress kan vi lära oss att hantera problemet bättre. Här är några psykologiskt beprövade tips som du kan prova för att minimera påverkan av stress och få en ny syn på livet under det nya året.

Vad är stresshantering

Kelly McGonigal en hälsos psykolog vid Stanford University och en framstående profil inom detta ämne; säger till sina klienter att se stressen som en positiv upplevelse. Detta har visat sig fungera och människor som hon jobbar med är helt enkelt mindre stressade, mer angelägna och mer självsäkra än de som betraktar stress negativt. Så nästa gång du stressas, tänk på hur stressupplevelsen ger din kropp mer energi och förbereder dig bra för utmaningen som ska komma.

Titta alltid på glaset som halvfullt

Människor som har en positiv livsutsikt; även under svårigheter eller stressiga situationer – upplever bättre hälsa och kan resa sig från negativa situationer, mycket snabbare än de personer som alltid (eller ofta), ser motgångar som något negativt. När du går igenom en stressig situation tänk på de områden i situationen som hjälper dig; fungerar bra för dig och kan vara till din nytta.

Prioritera in träningen i dina dagliga rutiner

Vid universitetet i Basel undersöktes fitnessnivåerna och förmågan att hantera stress på 200 anställda. Det visade sig att arbetare som hade höga nivåer av träning i sina liv var bättre på att hantera stress och hade mycket lägre nivåer av faktorer som bidrog till hjärtsjukdom; än de som hade medellånga eller låga träningsnivåer. Ta små steg för att få in träningen i din dagliga rutin; och förbättra din träningsnivå genom att öka din intensitetsnivå när du sportar eller tränar.

  Lindra din pollenallergi utan läkemedel