Den vanligaste anledningen till att man vill göra en bröstoperation är att ens byst av olika anledningar inte ser ut så som man vill. Kanske är bysten för stor, vilket kan ge värk och skador eller kanske den är mindre än vad man upplever att man skulle vilja att den var. Bysten kan dessutom under årens lopp ha förändrat sitt utseende i och med saker som amning, graviditet och minskad elasticitet i huden.

Bröstförminskning

Kvinnor med stora bröst kan uppleva problem såsom rygg eller nackvärk samt hudirritation pga. bröstens storlek och form.

En bröstförminskning utförs oftast pga. av ovanstående snarare än för att förbättra bröstens utseende. De bästa kandidaterna för en bröstförminskningsoperation är individer som förstår vad operationen innebär och som har realistiska förväntningar om resultatet.

Det finns en rad olika kirurgiska metoder för att minska och omforma det kvinnliga bröstet. Liksom med all kirurgi finns det risker och komplikationer förknippade med bröstförminskningen.

Alternativ till bröstförminskning

Bröstförminskning är en icke akut operation. Alternativa behandlingar till kirurgi är att genomgå fysioterapi för smärtproblematik eller att använda stödjande BH för de stora brösten. Risker och komplikationer finns förknippade med alternativa behandlingar.

Bröstlyft

Ett bröstlyft kan åter göra brösten fastare och ge dem ett ungdomligt utseende.

Bröstförstoring är en kirurgisk operation av brösten som kan utföras för att:

  • Framtona den kvinnliga kroppsformen hos en kvinna som av personliga skäl tycker att hennes bröst är för hängiga och/eller för små.
  • För att återställa förlorad bröstvolym och brösthöjd efter graviditet.
  • För att balansera bröststorleken, när det finns en stor skillnad mellan bröstens storlek.
  • För att återställa bröstets form, efter delvis eller fullständigt förlorande av ett bröst, av olika anledningar.
  • För att ersätta befintliga bröstimplantat av kosmetiska eller rekonstruktiva skäl.
  Allt om Plastikkirurgi

Vid bröstlyft, och speciellt vid samtidig förstoring, är det viktigt att vara helt rökfri tre veckor innan operationen och tills det är läkt.

Anledningen till detta är en ökad risk för komplikationer och otillfredsställande resultat.

Gynekomasti

Gynekomasti är när bröstkörteln växer på män. Gynekomasti (Bröst på män) uppstår vanligen bland nyfödda men försvinner oftast. Gynecomasti kan åter uppstå i puberteten och även bland äldre. Det är inte farligt men kan bero på minskad testosteronproduktion, ökad produktion av östrogen, eller förändring av hormonernas verkan. Det kan också uppstå vid användning av vissa mediciner eller dopingpreparat såsom anabola steroider (”bitch tits”). Innan en operation där körteln tas bort ska orsaken till körtelförstoringen utredas. Är brösten mjukt kan förstoring bero på övervikt med fettöverskott i bröstet. Oavsett kan bröstet minskas. Oftast går det genom ett hudsnitt i vårtgårdens nederkant.

En bröstförminskning på män utförs oftast för att förbättra bröstets utseende. De bästa kandidaterna för en bröstförminskningsoperation är individer som förstår vad operationen innebär och som har realistiska förväntningar om resultatet.
Det finns en rad olika kirurgiska metoder för att minska och omforma det manliga bröstet. Det vanligaste är att ett snitt läggs i vårtgårdens nederkant och körteln kan tas ut härifrån. Är det bara ett fettöverskott rekommenderas i första hand viktnedgång. Finns det sen fett kvar kan en fettsugning utföras via ett 3 mm hål ut mot armhålan. Är brösten stora och hudelasticiteten låg behöver även hud tas bort och då blir ärren på brösten mer omfattande. Liksom med all kirurgi finns det risker och komplikationer förknippade med bröstförminskningen.

Alternativ till bröstförminskning

Bröstförminskning är en icke akut operation. Alternativa behandlingar till kirurgi är viktnedgång eller behandling av orsaken till bröstförstoringen eller ingen behandling alls. Risker och komplikationer finns förknippade med alternativa behandlingar.

  Minska köttkonsumtionen och förbättra vår planet!

Risker med bröstförminskning

Varje kirurgisk operation inkluderar en viss grad av risk. Det är viktigt att du förstår riskerna förknippade med bröstförminskning.
För att minska riskerna ska patienten vara rökfri minst en månad innan operationen och tills det är läkt.
En persons beslut att låta sig opereras är baserat på en jämförelse mellan riskerna och fördelarna med operationen.
Klinisk data visar att de flesta patienter blir nöjda efter en bröstförminskning.

 

Innan beslut om operation ska patienten ha en konsultation med en plastikkirurg.