Fetma och kraftig övervikt är en allvarlig hälsorisk som en stor del av män, kvinnor och barn världen över lider av. Antalet överviktiga (BMI över 25) i Europa har tredubblats sen 1980 och beräknas fortsätta stiga i en rask takt.

Att vara överviktig under lång tid kan leda till stress, depression och andra mycket allvarliga hälsoproblem, vilket är varför det är viktigt att söka hjälp så snabbt man kan.

Vad är fetma och övervikt?

Fetma är när någon är väldigt överviktig, i konjunktion med deras längd. Det beror på ett överskott av fett snarare än muskler. Att drabbas av väsentlig övervikt är ingenting som sker över en natt, det är en långvarig process som i grunden beror på att du får i dig mer kalorier än vad du förbränner. Överskottsenergin lagras i kroppen som fett, som i sin tur gör att du går upp i vikt. Fetma är inte exakt samma sak som övervikt; man kan vara överviktig och fortfarande leva hälsosamt, men någon som är fet, eller mycket överviktig riskerar att drabbas av allvarliga hälsoproblem.

Fetma är ett medicinskt tillstånd som kan leda till allvarliga hälsokomplikationer som typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar. Vuxna och barn som är kraftigt överviktiga kan komma att klassas som feta om de har för mycket kroppsfett för sin längd och sitt kön. Du kan beräkna ditt BMI för att kontrollera om du lider av fetma.

Vad är mitt BMI

BMI (Kroppsmasseindex) används för att mäta relationen mellan kroppsvikt och kroppslängd. Man använder en algoritm för att räkna ut jämföra din vikt med din längd och man kan då se om den relationen är hälsosam.

 

Vad orsakar kraftig övervikt?

Det är något som oftast utvecklas som ett resultat av dåliga matvanor (mat som är kaloririk och näringsfattig) och brist på motion. Andra orsaker kan vara stress eller sömnproblem; att man förlorar muskler genom att åldras; antidepressiva; och till och med hormonproblem, som en dåligt presterande sköldkörtel eller polycystiskt ovariesyndrom.

  Ta en tupplur om du lider av depression

Om dina föräldrar också besväras av väsentlig övervikt är det större risk att du också kan utveckla detta hälsoproblem. Det kan vara ärftligt, vilket indikerar att biologiska faktorer kan spela in, även om inom släkten gemensamma mat- och motionsvanor också kan vara orsaken.

Är fetma ärftligt?

Fetma ses ofta hos barn som har feta föräldrar, vilket antyder att det finns en genetisk länk. Föräldrar kan dock även influera deras barns matvanor, samt attityd till motion och livsstilsval. Även om detta kan påverka huruvida man löper risk att drabbas av fetma är det ingen garanti för att man kommer att göra det.

På vilket sätt leder fetma till dålig hälsa?

Om man inte gör någonting åt fetma kan det inte bara leda till problem för stunden, som exempelvis svårigheter att andas, sömnproblem och ryggont, utan kan även leda till mer långvariga komplikationer. Mer långsiktigt kan du komma att utveckla typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Kvinnor som lider av fetma löper större risk än normalviktiga att stöta på problem under och efter graviditet.

Hur kan jag förhindra fetma?

För att undvika att drabbas av onödvändiga hälsoproblem bör du ordna en tid hos en doktor. Han eller hon kommer att kalkylera ditt BMI och berätta för dig hur du förhindrar ”allvarlig övervikt” eller om behandling av fetma är aktuell redan i nuläget.

Det första steget man normalt bör ta mot sitt mål i viktnedgång är att förbättra dieten och motionera mer. Vänj dig av med dåliga vanor såsom stora portioner mat och motionera minst 30 minuter per dag.

  LCHF – här är allt du behöver veta

Fetma och övervikt kan behandlas på olika sätt:

Det finns flera olika sätt på vilka man kan gå ned i vikt, exempelvis en speciellt utformad diet, motion, beteendeterapi, viktminskningsterapi och kirurgi. De här sätten är oftast de som läkare och andra yrkesmän rekommenderar efter det att ditt BMI har mätts; och andra faktorer som sjukdomshistoria, motionsvanor och hur väl du förmodas kunna följa dieten har vägts in. Du kan komma att lyckas bättre om du kombinerar flera olika metoder.

Dieter och motion

Den rekommenderade takten i vilken man går ned i vikt är 0,5 till 1 kg per vecka. Många som försöker gå ned i vikt gör misstaget att pröva metoder som lovar snabb viktnedgång, som ofta gör mer skada än nytta. När de här metoderna ej visar sig ge resultat är det lätt att tappa hoppet och i stället tröstäta. Man bör ge sig själv god tid att komma in i de nya matvanorna så att kroppen hinner vänja sig.

En ny diet kan även inkludera motion, exempelvis i sessioner om 10 till 15 minuter. För att se goda resultat bör du motionera 30 minuter, fem gånger per vecka. Att motionera behöver inte nödvändigtvis betyda att man blir medlem på ett gym; man kan få motion genom exempelvis trädgårdsarbete, utomhusaktiviteter och att ändra på sina vanor som till exempel ta trapporna i stället för hissen.

Bantningspiller

Om du följer en diet och får tillräckligt med motion men ändå inte ser resultat kan du köpa bantningspiller.
Receptfria bantningspiller fungerar genom att höja metabolismen och hjälpa dig att förbränna mer fett. Det finns få bieffekter av bantningspiller och de innehåller oftast naturliga ingredienser som gör att de kan säljas receptfritt. Det finns dock ingen garanti att du kommer gå ned i vikt, vilket är varför tillverkare oftast marknadsför dem som komplement till dieter och motion; snarare än behandlingar mot fetma.

  Ketogen kost: Standard Ketogenic Diet

Medicin

Xenical, som är receptbelagt, är bevisligen mer effektivt än vanliga receptfria bantningspiller. De fungerar genom att förhindra din kropp att ta upp allt fett du får i dig. Du kan få Xenical utskrivet om du har ett BMI över 27, eller om ditt BMI är över 25 och du löper risk att drabbas av fetmarelaterade sjukdomar.

Xenical börjar vanligtvis bli effektivt inom 1-2 dagar. Studier har visat att Xenical kan förhindra en tredjedel av fettet du får i dig av din kost att förbrännas. Man ska endast använda behandlingen i över tre månader om man förlorat mindre än 5% av sin kroppsvikt under de 3 första månaderna. Om man inte sett resultat efter den här perioden kan man börja titta på alternativa behandlingar, som kirurgiska ingrepp.

Operation och kirurgi

Viktminskningsoperationer går ut på att minska mängden mat man kan äta innan man får mättnadskänslor. Det fungerar genom att man genom kirurgiska ingrepp stänger av delar av magsäcken så att mindre mat ryms, och att man snabbare blir mätt. Operationerna kan ta mellan 30 minuter, till upp till flera timmar att genomföra och kan kosta över 200 000 kr.

Kirurgi rekommenderas till de som:

  • Har ett BMI som är 40 eller över
  • BMI mellan 35 och 40 men lider av diabetes eller högt blodtryck
  • Har försökt att gå ned i vikt på alla andra sätt men inte lyckats

Flera operationer kan komma att behövas, som kan leda till svullnader, blåmärken och ärr. På grund av dessa biverkningar rekommenderar man oftast att patienten försöker att gå ned i vikt på andra sätt först; som till exempel receptbelagd medicin.