Hälsokontroll innebär att man undersöker en person som inte har några symtom och utan att det finns misstanke om sjukdom. Det kan gälla allt från ett enstaka läkarbesök till mer omfattande undersökningar. Ibland inriktar man sig på ett speciellt tillstånd, till exempel bröstcancer eller förhöjda blodfetter, ibland är undersökningen allomfattande.

En Hälsokontroll ger en överblick över hälsotillståndet. Genom att investera i regelbundna hälsokontroller ges goda förutsättningar för ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande.
De vanligaste undersökningarna som görs under en hälsokontroll är:

 • EKG
 • Vikt
 • Blodtryck
 • Lungfunktion
 • Hörsel och Syntest
 • Urin- och avföringsanalys

De vanligaste blodproverna som tas är:

 • Blodvärdesprover
 • Infektionsprover
 • Njurprover
 • Leverprover
 • Ämnesomsättningsprov
 • Sockerprov
 • Blodfetter

Vissa kliniker erbjuder även en omfattande läkarundersökning där man undersöker hjärta och lungor, buk, muskler, leder, öron, näsa och hals.

Inom landstinget erbjuds det hälsokontroller i syfte att förebygga ohälsa och sjukdom
Som kvinna får man erbjudande om två hälsokontroller, gynekologisk cellprovstagning och mammografi. Dessa två hälsokontroller är mycket viktiga.

Gynekologisk cellprovskontroll

Genom att regelbundet gå på cellprovskontroll kan eventuella cellförändringar upptäckas i god tid.
Cellförändringar som inte upptäcks kan efter några år utvecklas till cancer. Kvinnor erbjuds regelbundet en gynekologisk cellprovskontroll. Kvinnor mellan 23 och 49 år kallas vart tredje år och kvinnor mellan 50 och 59 år kallas vart femte år.

Mammografi

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Ju tidigare cancern upptäcks desto bättre chans till god prognos. Kvinnor mellan 40–80 år erbjuds mammografi med ca 2 års mellanrum.

För dig som är man, PSA-test

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska män. Sjukdomen är sällsynt före 50 års ålder. Prostatacancer kan påvisas med PSAtest. Testet utförs bara om du själv begär detta, och efter att du tagit del av Socialstyrelsens information om PSA-prov. Kontakta din vårdgivare.

  Rökning förstör ditt utseende