Blygdläpparna skyddar klitoris och slidan (vagina). De yttre blygdläpparna är större och består av hud, fett muskler och svällkroppar som ökar i storlek vid sexuell upphetsning.

De inre blygdläpparna är tunnare och ligger runt slidöppningen och urinmynningen. Insidan av inre blygdläpparna är fuktig slemhinna men utsidan är mer lik huden. Även de inre blygdläpparna sväller vid sexuell upphetsning.

Vid en blygdläppsplastik minskas eller jämnas de inre blygdläpparna till.

Mödomshinna (hymen) är egentligen ingen hinna utan är ett veck cirka en cm in i slidan. Tidigt i fostrets utveckling växer slidan nerifrån och uppifrån. Där de möts kan det bli en skarv och det är detta som är hymen. En missuppfattning är att det skulle röra sig om en täckande hinna som går sönder vid första samlaget. En mödomshinna skulle vara ett bevis för att kvinnan är oskuld vilket är felaktigt. Man vet idag att det inte finns något samband mellan hymens utseende och om kvinnan haft samlag eller ej.

Det förekommer dock hos en liten del av flickfödslarna att hymen täcker hela slidmynningen (hymen imperforatum). För att mensblod ska komma ut bör hymen då delas innan puberteten. Oftast ställs diagnosen hymen imperforatum redan vid födseln men i enstaka fall först i puberteten.

En majoritet av kvinnorna blöder inte vid första samlaget.

I en del kulturer förutsätts att kvinnan är oskuld när hon gifter sig. Slidan kan då försnävas med suturer som liknar en hymen.

Risker med intimkirurgi

Varje kirurgisk operation inkluderar en viss grad av risk. Det är viktigt att du förstår riskerna förknippade med intimkirurgi.
En persons beslut att låta sig opereras är baserat på en jämförelse mellan riskerna och fördelarna med operationen.
Klinisk data visar att de flesta patienter blir nöjda efter intimkirurgi.

  Stoppa Coronaviruset