CLA, konjugerad linolsyra, är ett ett enskilt ämne utan ett samlingsnamn för en grupp av ämnen som är isomerer (varianter) av linolsyra. Konjugerade fettsyror kännetecknas av attt dubbelbindningarna är åtskiljda av dubbelbindningar. CLA säljs som kosttillskott och påstås ha många positiva hälsoeffekter. Frågan är hur mycket av försäljningssnacket som egentligen stämmer?

Vad är CLA

De viktigaste isomererna

Det finns många olika varianter av CLA. De två biologiskt aktiva isomererna heter:

  • cis-9, trans-11
  • trans-10, cis-12

Siffrorna anger var på linolsyran de två dubbelbindningarna är positionerade. De kosttillskott som säljs på marknaden brukar innehålla lika stora andelar av de två isomererna.

Naturlig konjugerad linolsyra

CLA förekommer i naturen hos idisslare, som producerar de konjugerade fettsyrorna i matsmältningssystemet. CLA förekommer bland annat i mjölk, smör, lamm och biff. Kor som betar fritt har i regel högre nivåer av CLA som äter koncentrerat foder.

Motverkar cancertillväxt

I slutet på 1970-talet upptäckte en grupp forskare att grillad biff innehåller ett ämne som förhindrar uppkomsten av mutationer. Ämnet identifieras senare som CLA och man kunde visa att ämnet var anticarcinogent.

Sedan dess har en mängd studier gjorts (främst på djur) som visat att CLA har en mängd hälsofrämjande egenskaper. Försäljare av kosttillskott var snabba med att börja marknadsföra CLA när det rapporterades, att ämnet hade sänkt fettmassan hos försöksdjur.

CLA gå ner i vikt?

Medan det finns en mängd djurstudier som visat hur CLA kan bidra till viktminskning och förbättrad kroppskomposition (mer muskelmassa i förhållande till fettmassan); är de studier som utförts på människor inte alls lika imponerande.

Resultaten av CLA

Några av de första CLA-studierna på människor gjordes i Norge. En grupp försökspersoner fick äta 1,8 gram CLA per dag under tre månader. Varken personerna i CLA-gruppen eller placebo-gruppen gick ner i vikt. Försökspersonerna i CLA gruppen tappade däremot 4% fettmassa jämfört med placebo.

  BMI – Kroppsmasseindex

Något förbättrad kroppskomposition

Sådana resultat är ganska typiska för människostudier: försökspersonerna verkar inte gå ner i vikt; men de brukar tappa lite kroppsfett (vilket innebär att de måste ha ökat i muskelmassa om kroppsvikten förblir konstant).

”CLA had no significant effect on energy expenditure, fat oxidation, or respiratory exchange ratio at rest or during exercise.” Zambell et al.

I annan studie som 17 kvinnor deltog i hade 3,9 gram CLA ingen effekt på varken kroppskomposition; eller energiförbrukning jämfört med placebo. En del CLA-forskning har gjorts i Sverige.

”The proportion of body fat decreased (-3.8%, P< 0.001) in the CLA-treated group, with a significant difference from the control group (P = 0.050). ” – Smedman et al.

Smedman och Vessby gav 4,2 gram CLA / dag till en grupp personer. CLA minskade försökspersonernas fettmassa med några procent.

Skadligt för hjärtat att ta CLA?

Det finns vissa frågetecken kring CLAs säkerhet. I några studier har man kunnat påvisa negativa bieffekter (dessa studier hör dock till undantagen).

En av isomererna, trans-10, cis-12 verkar kunna försämra insulinkänsligheten och öka den oxidativa stressen hos överviktiga män. Det kan innebära att män som äter CLA som kosttillskott ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Är CLA en bra fettbrännare?

CLA är ett utmärkt exempel på ett kosttillskott som funkar bra på råttor men dåligt på människor. De konjugerade linolsyrna som säljs i hälsokostbutiker gör helt enkelt inte så mycket. Möjligen kan de hjälpa till att sänka fettprocenten något; men effekten är så liten även vid höga doser att det är inte värt att lägga pengar på CLA.

  Kosttillskott guide : Vad ska man tänka på om man ska välja kosttillskott?