Att drabbas av kvinnligt håravfall är inte roligt och det kan uppstå av fler än en anledning. Om du är kvinna och har börjat tappa hår, bör du därför söka professionell rådgivning hos en läkare; som är specialist på hårbottensjukdomar och behandling mot håravfall för att få en exakt diagnos. Ofta är håravfallet tillfälligt, men det kan också vara permanent.

En kvinnas hår, vare sig det är tjockare hår eller tunnare, är viktigt ur ett kosmetiskt perspektiv – att tappa hår känns inte alls normalt på samma sätt som hos en man. Speciellt med tanke på hur stor betydelse utseendet har idag så kan det vara en mycket traumatisk upplevelse att bli drabbad som kvinna. Men som tur är kan kvinnligt håravfall i de flesta fall behandlas effektivt.

Håravfall – vad beror det på?

Till skillnad från manligt håravfall, börjar kvinnors håravfall vanligtvis i vilken ålder som helst efter 50, har kanske inte någon uppenbar ärftlig orsak; och förekommer inte alltid i form av en “kvinnlig androgen alopecia” eller en alltmer spridd uttunning av håret på skallen. En kvinna som märker av begynnande håravfall kan inte heller vara säker på om problemet kommer att vara tillfälligt eller permanent; händelser som till exempel graviditet eller sjukdom kan nämligen orsaka tillfälligt håravfall. Exempelvis kan nyblivna mammor pga hormonförändringar förlora mer hår än vad som är normalt. Om du tar medicin bör du också informera din läkare om det – en biverkning hos vissa mediciner kan nämligen vara håravfall.

Definitionen av normalt håravfall

Om du är orolig för att du börjat förlora hår på huvudet, bör du kontakta en doktor som är specialist på håravfall och hårbottensjukdomar för undersökning och diagnos. Tänk också på att även om du själv tycker att du tappar mycket hår så ligger denna förlust av hår oftast inom det normala.

Självdiagnoser är ingen idé då du inte kan göra något för att själv stoppa håravfallet. Kvinnor tenderar att följa mindre uppenbara mönster vid håravfall än män, och håravfall som inte följer något mönster är därför vanligare hos kvinnor än hos män. Diagnoser hos kvinnor som tappar hår bör därför göras av en utbildad och erfaren läkare.

  Håravfall

hårtransplantation

Den vanligaste orsaken till håravfall hos kvinnor

Hos både kvinnor och män kan håravfall uppstå av ärftliga, medicinska, mekaniska eller kemiska orsaker. Hos båda könen är den mest sannolika orsaken till håravfall på huvudet androgen alopeci – ärftligt håravfall; där man har en ärftlig känslighet för androgeners (manliga könshormoner) effekt på hårbottnens folliklar (säckformiga bildningar i hårsäckar). När en kvinna drabbas kallas det ”allmänt kvinnligt håravfall”. Kvinnor som får håravfall av denna orsak utvecklar oftast inte skallighet på samma sätt som män, kvinnor utvecklar exempelvis sällan flintskallighet och får en flint med ”måne” på samma sätt som de män som lider av manligt håravfall. Förloppet vid mäns skallighet följer ofta ett klarlagt mönster (Norwood-Hamilton-skalan).

Mönstren vid androgen alopeci hos kvinnor kan variera en hel del i utseendet. Mönster som kan förekomma vid denna typ av kvinnligt håravfall är:

  • Diffus uttunning av håret över hela hårbotten, ofta med mer märkbar tunnhårighet längre bak på hjässan.
  • Synbar uttunning över hela hårbotten, med mer märkbar tunnhårighet på skallens främre del, men som inte omfattar den främre hårgränsen (pannhåret).
  • Diffus uttunning av håret över hela hårbotten, med mer märkbar tunnhårighet på skallens främre del, ibland inklusive håret längst fram på huvudet

En kvinna blir bara i mycket sällsynta fall helt skallig

I motsats till manligt håravfall, krymper det tunnare håret hos kvinnor orsakat av androgen alopeci inte till samma storlek i diameter. Vid kvinnligt håravfall på grund av androgen alopecia brukar det tunnare håret få varierande diameter; sett till alla drabbade områden i hårbotten. Tunnare hår är en del av androgen alopeci, men förtunningen kan också ha andra orsaker och är alltså inte i sig symptom på androgen alopeci. För till exempel kvinnor som passerat klimakteriet kan håret börja bli tunnare och svårare att styla. Den exakta diagnosen till håravfall hos kvinnor bör därför som sagt göras av en specialistläkare. Vanligen kan läkaren snabbt fastställa om du har en sjukdom i hårbotten. Han eller hon tar också ofta ett blodprov. för att kunna se om du kan ha en bakomliggande sjukdom som exempelvis för låg ämnesomsättning, blodbrist, brist på järn eller en förhöjd mängd testosteron (manligt könshormon).

  Verktygen som får ditt hår att glänsa

Det är viktigt att notera att kvinnligt håravfall kan börja redan i sena tonåren och tidiga 20-årsåldern hos kvinnor som genomgått en tidig pubertet. Om håravfallet som orsakats av en tidig pubertet inte behandlas kan det utvecklas till mer omfattande problem med att tappa hår.

Andra orsaker till håravfall hos kvinnor

Hos kvinnor kan håravfall oftare än hos män bero på andra saker än androgen alopecia. Några av de vanligaste orsakerna är:

Trichotillomani

(förkortat TTM eller Trich). Detta innebär att tvångsmässigt dra i håret. Håravfall på grund av trichotillomania är i de flesta fall ojämnt eftersom människor som tvångsmässigt drar sig i håret oftast drar loss hår inom speciellt utvalda områden. Håravfall av denna orsak kan inte behandlas effektivt förrän de psykologiska eller känslomässiga skälen till tvångssyndromet trichotillomania har behandlats.

Alopecia areata

Detta innebär fläckvis håravfall och är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem låter; alla hårsäckar gå in i vilostadiet, vilket gör att håret faller av. Detta fläckvisa håravfall kan variera från utspridda områden här och där till stora områden av skallighet med “öar” av kvarvarande hår. Sjukdomen går ofta i skov där den drabbade har omväxlande håravfall och perioder med hårtillväxt. Ju mer hår personen tappat desto större är sannolikheten för att det aldrig kommer tillbaka; och ingen av behandlingsmetoderna är tyvärr speciellt effektiva. En läkarundersökning är nödvändigt för att fastställa diagnosen.

Behandlingar för att motverka håravfall

Om du är en kvinna som har börjat bli tunnhårig eller tappar håret på huvudet är som sagt det första nödvändiga steget att uppsöka läkare; för att få en korrekt diagnos av en läkare som är specialist på kvinnligt håravfall och sjukdomar i hårbotten. Efter att en diagnos fastställts, kommer läkaren rekommendera en strategi för effektiv medicinsk eller kirurgisk behandling som ska ge dig hjälp mot håravfall.

Du kan tyvärr inte själv göra något för att stoppa håravfallet. Inga vitaminer eller mineraler som finns på marknaden idag kan få hår att komma tillbaka. Det finns ett par alternativ medicin-erbjudanden och ”mirakelkurer” på marknaden som lovar håret tillbaka; men dessa medel mot håravfall ska du noga granska innan du använder. Det är lätt att lova mycket i marknadsföringen av exempelvis ett schampoo eller balsam, men resultatet brukar inte vara lika bra. Att behandla kvinnligt håravfall är med andra ord svårt, men ett godkänt medicinskt preparat som finns idag är Minoxidil; en lösning som du smörjer in på de områden av hårbotten där du tappat hår.

  Rätt vård för ditt blonda hår

Alternativa medicinska behandlingar vid håravfall

Man känner inte till exakt hur ämnet verkar, men Minoxidil har visat vara en medicin mot håravfall som kan stimulera hårväxt. En tänkbar orsak är att det ökar genomströmningen av blod i de utsatta områdena. Preparatet stoppar framför allt håravfallet och kan om man börjar använda det tidigt efter att man börjat tappa hår kan det göra att håret börjat växa igen. Det ska användas regelbundet i 6-12 månader.

En annan behandlingsmetod för kvinnligt håravfall är den kirurgiska behandlingen hårtransplantation som sker under lokalbedövning. Behandlingen innebär att man transplanterar hårsäckar från andra delar av hårbotten, vanligtvis från nacken, till de områden där håret är tunt eller helt borta. Numera kan metoderna för hårtransplantation återställa förlorat hår och ersätta eller forma om hårfästet med eget naturligt, växande hår. Håret behandlas sedan med tvättning och klippning på samma sätt som man brukar. Ur ett kosmetiskt perspektiv varierar dock resultatet och det blir inte lika tillfredsställande för alla kvinnor.

Ytterligare en behandlingsmetod är laserbehandling där man behandlar håravfall med laser. En sista utväg är att börja använda peruk och det kan du få hjälp med av sjukvården.

Hoppas att denna artikel om håravfallet hos kvinnor har varit till hjälp för dig som är drabbad. Som sagt så bör du först och främst uppsöka en läkare som är specialist på kvinnligt håravfall för att få en riktig diagnos.