Lungsäcksinflammation (Pleurit) kan ha flera olika orsaker. Den vanligaste anledningen till att yngre personer får sjukdomen är virusinfektioner. Då brukar inflammationen gå över inom två veckor utan någon behandling.

Om man är äldre är det brukar det kunna finnas fler orsaker, bland annat andra bakomliggande sjukdomar.

Symtom

De vanligaste symtomen är att

  • det gör ont när man andas
  • man lätt blir andfådd.

Lungsäcksinflammation behandling

Om man har undersökts av läkare och det gör lite ont när man andas kan vanliga receptfria värktabletter användas mot smärtan. Rethosta kan dämpas med hostdämpande medicin.

Om lungsäcksinflammationen beror på en annan sjukdom behöver man få behandling mot grundsjukdomen.

Man bör undvika att ligga ner under dagen eftersom lungorna fungerar bättre när man står eller sitter. När man sover kan det hjälpa att ha huvudet högt.

Om man inte har blivit bra inom ett par veckor bör man kontakta läkare igen.

När ska man söka vård?

Man kan ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral om man får symtom på lungsäcksinflammation som kommer gradvis.

Man ska söka vård direkt på en akutmottagning eller ringa 112 om man får plötsliga eller mycket svåra besvär med andfåddhet och smärta när man andas.

  Ögonens betydelse