Manligt håravfall (androgen alopecia), eller androgen alopecia, är den vanligaste typen av håravfall hos män. Detta drabbar i Europa och USA drygt 40 procent av alla män över 35 år. Manligt håravfall är ärftligt och går från generation till generation och orsakas av ökad känslighet för manligt könshormon (androgener) i vissa delar av hårbotten.

Varför tappar vissa män håret?

Många män börjar att tappa hår i unga åldrar och det är inte ovanligt att män i 18-20 års åldern har fått en kraftigt begynnande tunnhet. Manligt håravfall följer ofta ett typiskt mönster. Först formas ett vikande hårfäste, och gradvis börjar håret på kronan att tunnas ut. Så småningom möts de skalliga områden och bildar ett typiskt U-format mönster. Håret som återstår är ofta tunnare och växer inte lika snabbt som det brukade.

DHT – Det manliga hormonet som orsakar tunt hår

Vad som påverkar hur mycket hår man kommer att tappa och hur fort detta kommer att ske är som sagt en genetisk fråga. Vad vi vet i dag handlar det om hur känsliga våra hår celler är för ett ämne som heter dihydrotestosteron, DHT.
DHT bildas när det manliga könshormonet testosteron sönderdelas i kroppen. Beroende på hur mycket testosteron bildas och hur känsliga hårcellerna är kommer det manliga håravfallet vara olika kraftigt. Det har visats vetenskapligt att personer som börjar tappa sitt hår i tidig ålder har hårceller som är mycket känsliga för DHT.

Den här känsligheten hos hårcellerna gör att energiproduktionen inne i cellerna mattas av; och tillväxten av nya hårceller och hårämnen går långsammare. Detta får till följd att håret växer långsammare och det produceras ett tunnare hårstrå. Följden blir också att hårstrået har lättare att hamna i ett permanent viloläge istället för växtläge. Och om tillräckligt många hårsäckar hamnar i viloläge kommer det att börja se tomt ut på huvudet.

  Orsaker till tunnhårighet