Om man har allergi mot livsmedel, även kallad matallergi eller födoämnesallergi, kan man reagera på många olika sätt. Matallergi beror på att kroppens immunförsvar har bildat antikroppar mot ett ämne. Barn blir oftare allergiska mot livsmedel än vuxna och allergin har oftast gått över när barnet kommer upp i skolåldern.

Symtom vid Allergi

Vanliga symtom är:

  • hudbesvär som eksem eller kliande utslag
  • besvär från mag-tarmkanalen, till exempel magont, diarré eller förstoppning.

Ett annat tecken på att spädbarn och småbarn är allergiska mot mat är att de inte går upp i vikt så mycket som barn i deras ålder brukar göra. En del barn kan få flera symtom vid samma tillfälle när de reagerar på mat som de är allergiska mot. Det kan även förekomma att barn får andningsbesvär, till exempel astma.

En svår allergisk reaktion innebär att barnet får flera olika symtom och blir delvis eller helt medvetslöst. Barnet kan få svårt att andas och ibland också blodtrycksfall. Ett sådant tillstånd kan bli livshotande och måste behandlas akut.

matallergi barn

Behandling

Behandlingen mot matallergi är att barnet slutar äta mat som det är allergiskt mot. Målet är att barnet ska slippa sina besvär men ändå kunna äta så många olika sorters mat som möjligt.

Om barnet får reaktioner som till exempel hudutslag eller lättare andningssvårigheter kan det behöva både antihistamin och luftrörsvidgande medicin. Vid kraftigare reaktioner från huden och magen kan barnet förutom antihistamin och luftrörsvidgande medicin även behöva kortisontabletter som löses i lite vatten.
Om barnet får en svår allergisk reaktion måste det omedelbart få en spruta med adrenalin och om möjligt antihistamin och kortisontabletter som tillägg.

  Nedsatt hörsel

När ska man söka vård?

Man kan ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral om

  • man misstänker att barnet har matallergi
  • barnet inte mår bra trots dietbehandling
  • barnet får måttliga eller svåra allergiska reaktioner.

Man ska omedelbart ringa 112 om barnet får svårt att andas eller blir medvetslöst.