Att äta något sött kan ge en smärtstillande effekt. En studie med råttor som fick choklad visar att de inte kände av smärta lika fort som de råttor som inte ätit något sött.

På ett universitet i Chicago lät man råttor äta choklad medan de utsattes för ökad golvvärme. De råttor som ätit choklad reagerande långsammare på temperaturökningen, än de råttor som inte ätit choklad. Forskarna tror att choklad har samma effekt på människor – vi blir mer värk- och smärttåliga.

En liknande studie på råttor gjordes vid universitet i Cincinnati, USA. Studien visade att livsmedel och drycker innehållande socker, minskade halterna av hormonet glukokortikoid som produceras i stressiga situationer. Studierna på råttorna visade att när de åt eller drack något, producerade kroppen mindre glukokortikoid under stressande situationer.

 

Tidigare forskning har visat att barn har mindre ont om de dricker eller äter något sött när de till exempel får en spruta.

  Impotens: Information och hjälp mot erektil dysfunktion