Michel Montignac har skrivit ett flertal böcker om viktnedgång. Jag äter – och förblir smal är den andra utgåvan av Jag äter, alltså blir jag smal. Trots att det i grunden är samma bok är skillnaden mellan de två böckerna tydlig.

Den första boken handlar om hur man ska kombinera mat på olika sätt för att gå ner i vikt, medan det senare lägger tonvikten på glykemiskt index och dess betydelse för kroppsvikten.

Därför blir du överviktig

Enligt Montignac blir man inte överviktig för att man äter för mycket. Övervikt har ingenting att göra med vare sig energiintag eller fysisk aktivitet, hävdar Montignac. Vad är det då som gör oss överviktiga? Montignacs teori bygger på att det är hormonet insulin som är skyldig till den senaste tidens explosionsartade ökning av antalet överviktiga människor i västvärlden.

Kroppen eftersträvar hela tiden efter att hålla en jämn blodsockernivå. När man äter kolhydrater höjs blodsockret och för att motverka denna höjning utsöndras insulin. Beroende på vilken typ av kolhydrater man äter blir insulinutsöndringen olika stor.

Snabba kolhydrater, det vill säga kolhydrater med högt glykemiskt index, leder till att blodsockret höjs snabbt, vilket betyder att mycket insulin utsöndras. Kolhydrater med lågt glykemiskt index höjer blodsockret långsamt och därför blir insulinutsöndringen liten.

Montignac hävdar att så länge man äter kolhydrater med lågt glykemiskt index, “långsamma kolhydrater”, så kan man äta hur mycket mat som helst utan att gå upp i vikt. Det låter bra.

Glömde Montignac bort naturlagarna?

Enligt den så kallade energiprincipen, termodynamikens första huvudsats, kan energi varken skapas eller förintas; den kan bara omvandlas. När du äter mat tillför du kroppen kemisk energi. Din kropp använder endast en viss mängd energi.

  Bra mat under en dag

Energi som inte förbrukas måste lagras, eftersom energi inte kan försvinna. Det innebär att ett överskott av kalorier (energi) alltid leder till viktuppgång.

Det går inte att bevisa att en naturlag är sann, däremot kan man genom upprepade experiment visa att inget talar emot den. Montignac har inte lyckats utföra något experiment som visar att termodynamikens första huvudsats är felaktig.

En person som hävdar att en naturlag inte stämmer utan att komma med några som helst bevis är en idiot.

Ett enkelt experiment

Låt oss för en stund anta att Montignacs teori stämmer, att det är insulinet som gör människor överviktiga. Ett intag av enbart fett leder inte till någon höjning av blodsockret.

Genom att dricka olja tillför du kroppen energi utan att insulin utsöndras. Om Montignacs teori stämmer skulle det innebära att man kan dricka hur mycket olja som helst utan att gå upp i vikt. Det kan man inte.

Ni som verkligen tror att energi inte har någonting att göra med övervikt kan göra ett enkelt experiment hemma. Köp en stor förpackning olja, förslagvis något neutralt till smaken som rapsolja, och börja drick. Försök att dricka mellan 750 och 1000 gram olja per dag utan att gå upp i vikt. Lycka till!

Banta med Montignac

Montignac-metoden går ut på att äta mat med så lågt Glykemiskt Index som möjligt samtidigt som man kombinerar näringsämnen på ett speciellt sätt. En måltid får bestå av antingen protein + fett eller protein + kolhydrater. Kolhydrater och fett får däremot inte ätas tillsammans.

Fett + kolhydrater gör en tjock?

Montignac är inte den enda som säger att man bör undvika en kombination av kolhydrater och fett, de idéerna dök upp redan på 70-talet. John Berardi har på senare år bland annat skrivit för t-mag.net och även han tycker att kolhydrater + fett är en dålig kombination.

  God och nyttig mat till vårens Picnic

Det hela bygger på att insulin är ett hormon som medverkar vid upptaget av glukos (blodsocker) i fett- och muskelceller.

Enligt förespråkarna för denna metod gör insulinet som utsöndras i samband med en kolhydratrik måltid så att mer av det fett man äter lagras för framtida bruk. Genom att undvika kolhydrater i kombination med fett kan man minska inlagringen av fett, hävdas det.

Det finns i dagsläget ingen studie som tyder på att det skulle vara av någon betydelse om man äter kolhydrater tillsammans med fett eller om man väljer att separera på de två näringsämnena.

Montignacs kostråd

Jag äter och förblir smal är inte en bok för dig som vill läsa något som är grundat på vetenskap. Om man bortser från de delar av boken där Montignac hävdar att energiprincipen inte gäller så är det som är kvar av boken ändå någorlunda vettigt.

Montignac betonar att det är viktigt att äta tillräckligt med protein, att man bör äta nyttigt fett och att man bör äta kolhydrater med lågt glykemiskt index.

Råden som Montignac ger kan säkert få folk att äta litet nyttigare, vilket är bara är bra. Tro bara inte att en naturlag plötsligt slutat gälla bara för att en fransk kock säger så.