Näsplastik (rhinoplastik) är en näsoperation som ofta utförs av plastikkirurger eller öron- näs- och halsspecialister.

En näsoperation kan minska eller öka näsans storlek, ändra tippens form, minska näsöppningarnas storlek, eller ändra hur mycket tippen sticker .

Om Näsplastik

Näsplastiken (näskirurgi) anpassas till varje enskild patient. Snitten läggs oftast inuti näsan. Ibland tas brosk från örat för att hjälpa till att omforma näsan. Näsplastik för att förbättra näsandningen kan ibland utföras samtidigt som en näsoperation men näsandningen kan också försämras efter en näsplastik.

De bästa patienterna för en näsoperation är de som förväntar sig en förbättring och inte perfektion vad beträffar näsans utseende. Det är viktigt att ha en realistisk förväntning, god hälsa och psykisk stabilitet.

Risker med näsplastikoperationen

VIKTIG INFO TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ EN NÄSOPERATION:

NÄR SKA MAN INTE OPERERA NÄSAN?

  • När man har en normalstor näsa med normal form.
  • När man är nöjd med näsan trots att den är stor och böjd.
  • När man tror att näsan är klar efter en kort tid.
  • När man inte förstår att näsan kan bygga upp ny ärrvävnad och ny benvävnad under läkningstiden och att det kan ta mer än ett år innan näsan är klar.
  • När man inte förstår att andningen kan påverkas av operationen (blir oftast påverkad i början men senare normal).
  • När man tror att näsan blir perfekt och att det inte finns någon risk för mindre korrigering med kirurgi, filler och kortison.
  • När man inte vågar vara ärlig med sin medicinska och psykiska historia.
  • När man tror att en näsoperation botar en psykisk åkomma.
  • När man inte förstår att det kan behövas flera återbesök innan näsan är klar.
  • När man inte tycker att man fått bra information vid konsultationen och på klinikens hemsida och blogg.
  Fetma: Orsaker, risker och behandling

Risker med näsplastikoperationen

Varje kirurgisk operation inkluderar en viss grad av risk. Vid din konsultation kommer operationens för- och nackdelar att noggrant genomgås.

Klinisk data visar att de flesta patienter blir nöjda med sin näsa efter en näsplastik. För att minska riskerna vid en näsplastik är det viktigt att vara helt rökfri tre veckor innan operationen och tills det är läkt.