Många människor i Sverige – nära en miljon – har någon form av hörselnedsättning. Besvären varierar från lätta problem till mer grava besvär och dövhet.

Vanliga tecken på nedsatt hörsel är att:

 • man märker att man hör sämre än andra människor
 • man måste fråga om
 • man tycker att andra börjat tala otydligt och svagt
 • anhöriga säger att man höjer ljudet på tv:n
 • man märker att ena örat hör sämre än det andra
 • man märker att man bara hör med ena örat då man talar i telefon
 • det känns som om man har lock för örat
 • det susar eller piper i örat
 • man har svårt att uppfatta då många talar samtidigt

Besvären ger svårigheter i vardagen

Det är särskilt samspelet med andra människor som blir lidande när man hör dåligt. Man kan tappa mycket information och missa nyanserna i det andra människor menar. Speciellt svårt blir det när flera talar samtidigt. Många undviker sådana situationer och kan då känna sig avskärmade. Man kan även få en känsla av att andra tycker att man är omständlig eller ouppmärksam eller begriper saker och ting sämre.

Det blir kämpigt om människor som står nära hemma eller på jobbet inte har fått klart för sig vilka problem man har. Dessa personer kan också ha svårt att ta extra hänsyn och anpassa sitt sätt att tala så att det underlättar för den som hör dåligt.

I vissa fall söker man läkare omedelbart

Om man får besvär med att höra vad människor säger så vänder man sig i första hand till sin vårdcentral. Läkaren där kan sedan remittera till en öronläkare om det behövs. Vid några få tillfällen då nedsatt hörsel kommer plötsligt bör man kontakta en jourmottagning eller akutmottagning.

  Ta en tupplur om du lider av depression

Det gäller:

 • när man plötsligt får dålig hörsel på ett öra
 • när man hör dåligt efter dykning eller efter ett slag mot örat
 • när man börjar höra dåligt och samtidigt känner smärta i öra eller huvud
 • när man plötsligt hör dåligt och samtidigt känner sig yr

Svängningar fortplantas i örat

Med hjälp av hörseln kan man särskilja och uppleva en mängd olika slags ljud. När man slår en sked mot ett glas så uppstår ljudvågor i luften. De fångas upp av ytterörat och leds i hörselgången till trumhinnan, som kommer i svängning. Svängningarna i trumhinnan leds vidare i mellanörat genom kedjan av de tre hörselbenen, hammaren, städet och stigbygeln.

Stigbygeln har en platta som ligger an mot en öppning in till innerörat och den vätskefyllda snäckan. Öppningen kallas ovala fönstret. Genom att denna förbindelse mellan stigbygeln och den vätskefyllda snäckan i innerörat är elastisk, överförs stigbygelns svängningar till vågrörelse i snäckans vätska. Rörelsen fångas upp av små nervceller, hårceller, i snäckan.

Nu har ljudvågorna nått innerörat och den fina mekanik som finns där. Från nervcellerna i snäckan går impulser vidare i hörselnerven upp till hjärnan. Där upplevs impulserna – vi hör. Eftersom vi har två öron uppfattar vi varifrån ljudet kommer, så kallad riktningshörsel, och vi har stereohörande.

Vad orsakar dålig hörsel?

Att man hör sämre kan ha många orsaker – den vanligaste är att kroppen och hörselorganen åldras. Men även sjukdomar, skador eller ärftliga förändringar i örat orsakar hörselnedsättning. Var i örat problem uppstår har betydelse för hur besvären behandlas och hur det går med hörseln i framtiden.

 • Problem kan ha uppkommit i hörselgången, trumhinnan eller i hörselbenen – hammaren, städet, och stigbygeln. Örats förmåga att leda in ljud från omvärlden in till innerörat fungerar inte som det ska. Ofta går det att avhjälpa problemen eller förbättra hörseln med olika tekniska hjälpmedel eller med kirurgi. Denna typ av hörselnedsättning kallas för ledningshinder.
 • Man kan ha fel på själva innerörat, hörselnerven eller hjärnan. Nervfunktionen som skickar signalerna vidare till hjärnan fungerar inte som den ska. En skada på inneröra, hörselnerv eller del av hjärnan är oftast bestående, men man kan använda olika tekniska hjälpmedel för att försöka förbättra hörseln och underlätta tillvaron. Denna typ av nedsatt hörsel kallas för neurogen hörselnedsättning.
  Är du glutenintolerant?

Sämre hörsel naturligt när man blir äldre

Den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är att hörselorganen åldras. Trumhinnan och hörselbenskedjan blir mindre elastiska ju äldre man blir och det blir problem med ledningen av ljudet genom mellanörat. Man får ett litet problem med att höra, men det betyder egentligen inte så mycket. Däremot har det stor betydelse att antalet hårceller i snäckan minskar med åren Även antalet nervceller i hörselnerven och hjärnan minskar. Själva ”mottagaren” av ljudet fungerar inte så bra längre. Denna sorts hörselnedsättning märks mest när man lyssnar till ljud med hög frekvens, det vill säga i diskanten, och därför uppfattar man konsonantljud i talet sämre liksom syrsornas sång. Detta gör i sin tur att man har svårt att höra mer än vokaler och tonande konsonanter när man samtalar och språkförståelsen kan bli lidande. Det kan också vara svårt att skilja ut vem det är som talar.

Om man hör extra dåligt när man blir gammal kan det bero på arv. I vissa släkter är det vanligare med hörapparat, därför att de drabbade tappar diskanthörseln tidigt. Man kan också ha blivit utsatt för buller eller kraftiga ljud tidigare i livet och fått en bullerskada som gör att hörselnedsättningen påskyndas.