Håravfall också känt som tunnhårighet eller skallighet finns det flera orsaker till, här beskrivs de vanligaste:

 • Androgenetic Alopecia – Manlig eller kvinnlig skallighet som är ärftlig, drabbar endast övre delar av huvudet, har ett tydligt samband med höjda halter av hormonet DHT.
 • Hormonförändringar – oftast i samband med p-piller, graviditet mm.
 • Stress – tillfällig eller konstant alopecia areata.
 • Hälften av alla män och 16 procent kvinnor har ärftligt håravfall.
 • Är du man ärver du anlagen till 90 procent från din morfar. Som kvinna ärver du det av din mor.
 • Hos kvinnor beror håravfallet på generna. Hos männen är det hormonellt betingat och beror på höga halter av testosteron.
 • Är du kille och har mycket hår på bröstet är chansen generellt större att du blir flintskallig.
 • Iron deficiency anemia – väldigt vanlig bland kvinnor men även bland män.
 • Alopecia areata – Fläckvis håravfall.
 • DHT – dihydrotestosteron en biprodukt av manliga könshormonet testosteron vilken har betydelse för ärftligt håravfall.

Hur pass ärftligt är tidigt håravfall och tunnhårighet?

Många förknippar tunnhårighet med någonting som mest drabbar män, men faktum är:

 • Uppskattningsvis 30 miljoner kvinnor (en av fyra) upplever förödande håravfall eller skallighet
 • 50% av alla kvinnor kommer uppleva kvinnlig hårlossning vid medelåldern
 • Håret är tjockast vid 20års ålder, därefter tunnas de gradvis ut, mer än de 40-100hår per dag som alla normalt tappar
 • Flertalet kvinnor som lider av tunnhårighet har tunt/fint hår
 • Risken att tappa hår är för kvinnor med tunt/fint hår är nästan dubbelt så hög som för kvinnor med normalt/tjockt hår

Hårstruktur och stadierna i hårtillväxt

Man kan dela in håret i tre olika växtfaser.
Hårsäckarnas cykel är:

 • anagen phase – (växtfas),
 • catagen phase – (övergångsfas)
 • telogen phase – (vilofas).
  Orsaker till kvinnligt håravfall

Ett hårstrå växer ca 0,4 mm per dygn, eller ca 13-15 cm per år.

 • Aktiv växtfas (kallad anagenfasen). Denna varar upp till flera år, 85% av håret befinner sig i denna fas.
 • Regressiv fas (kallad catagenfasen) varar ca två veckor. Under denna fas slutar håret att växa men sitter ännu kvar. Ungefär 3 – 4% av håret
 • Vilofas (kallad telogenfas) varar 5 – 6 veckor. I slutet av denna fas lossnar hårstrået och ett nytt börjar bildas. Ungefär 10 – 13% av håret