Pylorusstenos är en sjukdom som spädbarn kan ha. Det betyder att den öppning, som sitter i övergången mellan magsäcken och tolvfingertarmen, är för trång för att maten ska kunna gå ner i tarmen i lagom takt. Muskeln, som sitter i öppningen, är för tjock och barnet får kramp i den.

Sjukdomen brukar märkas innan barnet är tre månader gammalt, oftast under den första månaden. Barnet får kräkningar som kommer oftare och blir mer sprutande ju längre tiden går. Det är viktigt med behandling så tidigt som möjligt eftersom barnet slutar gå upp i vikt och vätskeförlusten kan få allvarliga följder.

Ungefär ett av femhundra barn får sjukdomen, de flesta är pojkar.

Symtom

De tydligaste symtomen hos spädbarn som har pylorusstenos är de sprutande kräkningarna och att barnet inte går upp i vikt som det ska. Ibland kan man på barnet känna en klump i övre delen av magen och sammandragningar i magsäcken i samband med måltider.

Behandling

Läkaren undersöker barnets mage och ibland behövs en röntgen av magsäcken eller en ultraljudsundersökning.

Har barnet pylorusstenos måste det sövas och opereras. Om barnet har kräkts mycket kan det före operationen behöva dropp för att salt- och vätskebalansen ska återställas.

Genom en liten öppning på magen gör kirurgen ett snitt i den förtjockade muskeln. Operationen tar mindre än en timme. Redan samma dygn som operationen gjorts kan barnet börja matas försiktigt igen.

När ska man söka vård?

Om ett spädbarn har sprutande kräkningar som tilltar för varje måltid ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

  Skelning hos vuxna