Skelning hos vuxna kan vara ett tecken på en sjukdom men kan också vara något som man haft ända sedan man var barn men aldrig tidigare haft några besvär av det. Skelning innebär att ögonen riktas åt olika håll. Det vanliga är att det ena ögat används för att fixera med och det andra kan vara riktat inåt, utåt, uppåt eller nedåt. Skelning kan vara sådan att det syns hela tiden eller att den bara syns när man t.ex är trött. Skelningen kan också växla mellan ögonen så att ibland skelar det ena ögat och ibland det andra.

Orsaker till skelning

De flesta skelningar uppkommer i barndomen. Hos vuxna uppkommer skelning till följd av flera orsaker.

Man kan ha drabbats av en akut förlamning av en ögonmuskel som då blir svag och ögats hålls inte i rätt riktning. Detta ger uppphov till skelning. Orsaken till förlamningen måsta i så fall fastställas och detta görs på ögonkliniken.

Det är inte heller helt ovanligt att man som vuxen tappar kontrollen öven en skelning som man kanske har haft sedan barndomen men som man genom starka kompensationsmekanismer lyckats hålla borta. När man senare i livet drabbas av någon sjukdom; trötthet etc kan man tappa kontrollen över denna kompensation och skelningen uppkommer. I dessa fall kan oftast ortoptisten på ögonkliniken ställa den korrekta diagnosen och behandling i form av glasögon; eller eventuellt operation kan diskuteras.

Muskelsjukdomar i ögonmuskulaturen eller infektioner kan i sällsynta fall ge upphov till skelning.

  Tandblekning