Mjölk är en populär näringsrik dryck som många dricker dagligen. Den finns i en rad olika varianter, såsom mini-, lätt-, mellan- och standardmjölk. Spelar det någon roll vilken av dessa man väljer? Hur stor blir egentligen skillnaden energimässigt under en dag?

Fullfeta eller lättmjölk – vad är bäst?

Skillnaden mellan mini-, lätt-, mellan- och standardmjölk är fetthalten. Standardmjölken har en fetthalt på 3 %. Övriga sorter kallas gemensamt för mager mjölk, då delar av fettet har avlägsnats. Mellanmjölk har kvar ett fettinnehåll på 1,5 %, lättmjölk 0,5 % och minimjölk endast 0,1 %. I och med att fettet avlägsnas följer även de fettlösliga vitaminerna med. Detta har man kompenserat genom att berika den magra mjölken med de fettlösliga A- och D-vitaminerna.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi dricker 5 dl mager mjölk per dag, alternativt konsumerar motsvarande mängd mjölkprodukter (1 dl mjölk motsvarar 1 dl fil/yoghurt alternativt 1-2 ostskivor). Nedan ser du hur mycket energi (kcal) man under en dag får i sig från respektive mjölksort om man följer Livsmedelverkets rekommendation:

Minimjölk

5 dl, dvs 2,5 glas, ger 187 kcal. Detta motsvarar ca. 2 2/3 medelstora äpplen eller 5 1/3 tsk smör.

Lättmjölk

5 dl, dvs 2,5 glas ger 203 kcal. Detta motsvarar ca. 3 medelstora äpplen eller 5 2/3 tsk smör.

Mellanmjölk

5 dl, dvs 2,5 glas ger 247 kcal. Detta motsvarar ca. 3 1/2 medelstora äpplen eller 7 tsk smör.

Standardmjölk

5 dl, dvs 2,5 glas ger 309 kcal. Detta motsvarar ca. 4 1/2 medelstora äpplen eller 8 2/3 tsk smör.

Den energimässiga skillnaden mellan dagsrekommendationen av de olika mjölksorterna är alltså marginell om man exempelvis jämför minimjölk med lättmjölk eller lättmjölk med mellanmjölk. Om man däremot jämför mini- eller lättmjölk med standardmjölk får man en tydligare skillnad.

  Snarkoperation

Så vilken väljer man? Vilken sorts mjölk man bör välja är individuellt och beror bland annat på vilka mängder man dricker. Ju mer mjölk man dricker desto större blir den energimässiga skillnaden. Hur mycket energi man behöver och får i sig i övrigt samt vilken smak man föredrar är andra saker som bör spela in vid valet.

Vissa menar att standardmjölk är till för matlagning, andra att minimjölk smakar vatten. Vilken passar dig?

Mjölkens väg från kon till bordet

En del av oss har bytt lätt- eller mellanmjölken till standardmjölk för att äta ”naturligare”. Är det naturligare att dricka den fetare standardmjölken jämfört med de magrare varianterna och vad är egentligen skillnaden?
Lätt-, mellan- och standardmjölk går alla igenom flera processer innan de hamnar paketerade i butik. Nedan följer vad som sker från kossa till bord.

Mjölkning

Från att kossan har mjölkats kyls mjölken ner till +4 grader för att inte bakterier ska växa till på vägen till mejeriet.

Separering

Mjölken värms först upp till 60 grader för att sedan separeras. Grädden skiljs åt från mjölken och mjölken renas även från eventuella föroreningar. Ut kommer grädde, fetthalt ca 40%, och skummjölk, fetthalt ca 0,05%.

Standardisering

Skummjölken blandas med grädde till önskad fetthalt. Lättmjölk blandas till fetthalten 0,5%, mellanmjölk 1,5% och standardmjölk 3%. Gammeldags mjölk standardiseras inte utan behåller sin naturliga fetthalt, 3,8-4,5%.

Vitaminsering

Mini-, lätt- och mellanmjölk berikas med vitamin A och D innan homogenisering.

Homogenisering

De olika blandningarna värms upp med ett bestämt tryck för att fettet ska finfördelas. Det här gör att fettet inte flyter upp till ytan i förpackningen eller fastnar på kanterna. Gammeldags mjölk homogeniseras inte.

  Allt om bröst

Pastörisering

All mjölk pastöriseras, värmebehandlas, för att döda bakterier och virus. Mjölk kan hög- och lågpastöriseras. Den vanliga mjölken lågpastöriseras, vilket innebär minst 72 grader i 15 sekunder innan den kyls.

Skillnader processer

Endast de magrare produkterna som vitaminiseras. Standardmjölken har inte berikats med vitaminer. Ekologisk mjölk har tillsatt vitamin D, medan övrig mjölk har både vitamin A och D tillsatta. Gammeldags mjölk standardiseras och homogeniseras inte.

Skillnad energi och näring

Mjölk innehåller energi, kalcium, vissa B-vitaminer och protein. Viss mjölk även vitamin A och D.

Protein

Lätt-, mellan-, standard- och gammeldags mjölk ger i princip lika mycket protein.

Energi

1 dl lättmjölk ger ca 39 kcal
1 dl mellanmjölk ger ca 48 kcal
1 dl standardmjölk ger ca 60 kcal
1 dl gammeldags mjölk ger ca 71 kcal (utefter medelfetthalt mellan 3,8- 4,5 %)

B-vitaminer

De olika mjölksorterna ger jämförbara mängder av riboflavin och B12.

Vitaminer

Ekologisk lätt- och mellanmjölk berikas med vitamin D. Vanlig mjölk berikas med både vitamin A och D. Standardmjölk och gammeldags mjölk berikas inte, men har ändå jämförbara mängder av vitamin A, dock försumbara mängder av vitamin D.

Vitamin D

De magrare produkterna ger alltså ett bra tillskott av vitamin D. Vitamin D finns i mejeriprodukter, berikade fetter, ägg och fisk, ffa fet fisk. Läs mer om vitamin D här. Vuxna friska människor behöver 7,5 mikrogram D-vitamin/dag, vilket exempelvis innebär:

  • ca 2 liter mini-, lätt- eller mellanmjölk
  • ca 375 liter standardmjölk
  • ca 250 liter gammeldags mjölk

1 ägg ger ca 0,9 mikrogram
100 g lax ger ca 12,5 mikrogram
100 g torsk ger ca 1 mikrogram

Hur fyller du ditt dagsbehov? På sommaren fixar UVB-strålarna D-vitamin men under resten av året är det kosten som står för vitaminet.

  Tidig utlösning — orsaker och behandling

Sammanfattning

  • Näringsmässigt är det fördelaktigt att välja lätt- eller mellanmjölk framför standardmjölk eftersom den senare inte berikas med vitamin D.
  • Energimässigt ger de magrare produkterna mindre energi- här råder individuella skillnader på behov.
  • Processmässigt är den enda skillnaden mellan lätt-, mellan- och standardmjölk att vitaminer inte tillsätts till den senare. Om det är ”naturligt”man vill åt är gammeldags mjölk ett alternativ då både standardisering och homogenisering skippas.