Snarkoperation med radiokirurgi

Radiokirurgisk operation mot snarkning ger ingen garanti att man uppnår snarkfrihet, men operationstekniken är vanligtvis mycket effektiv. Av 1000 patienter som opererats på Art Clinic blev 90% bättre i sin snarkning efter behandlingen. Även om operationen av den mjuka gommen är effektiv mot snarkning blir eventuella andningsstopp inte alltid bättre efter en operation.

Genomförande av snarkoperationen

Fördelen med högfrekvent radiokirurgibehandling jämfört med vanlig kirurgi är att denna skonsamma metod kan göras i lokalbedövning och är mycket mindre smärtsam. Operationen kan utföras polikliniskt och risken för blödningar och infektioner är betydligt mindre än vid vanlig kirurgi. På operationsdagen är man på kliniken allt som allt ca. 2 timmar

Efter snarkoperationen

Man kan ta bilen hem eller till arbetet. Sjukskrivning är vanligtvis inte nödvändigt.

Frågor och svar om snarkning

Man räknar med att ungefär 20 procent av alla svenska män snarkar regelbundet och ca 10 % av alla kvinnor. Snarkning uppkommer vanligtvis vid svängningar av tungspenen, den fria delen av den mjuka gommen och av främre och bakre gombågen. Det är mot detta område kirurgisk behandling mot snarkning syftar.

Några andra orsaker till snarkning kan vara:

 • Trång näsa, eller på grund av polyper
 • Svullna slemhinnor (rökning eller allergi)
 • Sned skiljevägg i näsan
 • Trång hals på grund av stora halsmandlar, svullna slemhinnor eller förslappad vävnad som försämrar luftens passage.
 • Övervikt (fett kan lagras i luftvägarnas väggar och göra svalget trängre). Många överviktiga snarkare har blivit av med sin snarkning genom att gå ner i vikt!
 • Alkohol, sömnmedel, lugnande medel, allergimediciner kan ge en för stor avslappning i de muskler som håller svalget öppet.
 • En annan vanlig orsak kan vara att man ”tappar hakan” så att tungan och gomspenen faller bakåt i svalget när man sover på rygg.
  Fysisk aktivitet under graviditeten

Är snarkning farligt?

Vi vet idag att snarkning kan vara farligt för hälsan. Det kan ge högt blodtryck, morgonhuvudvärk, nedsatt sexualaktivets förmåga, koncentrationsproblem, dagtrötthet, ökat sömnbehov under dagen. Snarkare kan också ha svårt att hålla sig vakna under dagtid och vid bilkörning, det finns statistik som visar att den som har andningsuppehåll på grund av snarkning löper sju gånger större risk att krocka under bilkörning! Snarkning kan även i vissa tillfällen resultera i samlevnadsproblem.

Också ett problem for kvinnor?

Både män och kvinnor snarkar, forskare har upptäckt att snarkning är ett dolt kvinnoproblem. Tidigare har man trott att nästan enbart män drabbas av s.k. sömnapné (återkommande andningsstopp under sömnen). Idag vet man att även kvinnor drabbas, i synnerhet efter klimakteriet.

Andningsuppehåll (sömnapné)?

Tio procent av dom som snarkar regelbundet har andningsuppehåll (sömnapné). Sömnapnéer kan på lång sikt vara mycket skadligt för hela organismen framför allt för hjärna och hjärta som inte får tillräckligt med syre.

Orsaken till andningsstoppet är förstås att man inte får ner någon luft alls i lungorna – förträngningen av svalget blir av olika orsaker total. Förutom att andningsstoppen och den sönderhackade sömnen ger trötthet, ofta också minnes- och koncentrationsstörningar, så kan de ge allvarliga hälsoproblem. Andningsuppehållen orsakar ofta en överproduktion av stresshormoner, och de i sin tur ökar risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt och slaganfall.

Kan jag göra någonting åt min snarkning själv?

Det man framför allt kan se över själv är:

 • Övervikt
 • Rökning
 • Minska alkoholkonsumtionen
 • Ändra sovställning, men detta kan vara ganska svårt. Vanan att sova på rygg är ofta så inrotad att man rullar över så fort som man somnat. Ett gammalt knep är att knyta fast tennisbollar i pyjamasjackan!
  Riklig mens