Fetma: Orsaker, risker och behandling

Fetma: Orsaker, risker och behandling

Fetma och kraftig övervikt är en allvarlig hälsorisk som en stor del av män, kvinnor och barn världen över lider av. Antalet överviktiga (BMI över 25) i Europa har tredubblats sen 1980 och beräknas fortsätta stiga i en rask takt. Att vara överviktig under lång tid kan...