BMI – Kroppsmasseindex

BMI – Kroppsmasseindex

BMI (Body Mass Index) är ett sätt att mäta huruvida man ligger i riskzonen för viktrelaterade sjukdomar. Metoden togs fram på 1800 – talet av en man vid namn Adolphe Quetelet och är tänkt att användas för att avgöra sambandet mellan en befolknings vikt och dess risk...