Nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel

Många människor i Sverige – nära en miljon – har någon form av hörselnedsättning. Besvären varierar från lätta problem till mer grava besvär och dövhet. Vanliga tecken på nedsatt hörsel är att: man märker att man hör sämre än andra människor man måste fråga om...