Impotens: Information och hjälp mot erektil dysfunktion

Impotens: Information och hjälp mot erektil dysfunktion

Vad är impotens? Impotens, eller erektionsproblem, är ett mycket vanligt problem hos män. Ungefär 700,000 svenska män är drabbade, och över 10 % av alla män drabbas någon gång i livet av någon form av impotens. Erektionsproblem är inte bundna till en viss åldersgrupp,...