Hudföryngring

Hudföryngring

Vissa av hudens egenskaper går förlorade med stigande ålder eller genom andra yttre eller inre faktorer såsom solexposition, rökning och olämpliga omgivningsförhållanden. Elasticiteten i hudens alla skikt avtar liksom distributionen av bindvävsstrukturer desorienteras...