Ketogen kost: Standard Ketogenic Diet

Ketogen kost: Standard Ketogenic Diet

En Standard Ketogenic Diet (SKD) är den vanligaste och enklaste formen av ketogena dieter. Det som kännetecknar en SKD är att man hela tiden håller kolhydratintaget lågt, till skillnad från när man följer TKDs och CKDs då man under vissa tillfällen äter större mängder...