Skelning hos vuxna

Skelning hos vuxna

Skelning hos vuxna kan vara ett tecken på en sjukdom men kan också vara något som man haft ända sedan man var barn men aldrig tidigare haft några besvär av det. Skelning innebär att ögonen riktas åt olika håll. Det vanliga är att det ena ögat används för att fixera...