Dyslexi

Dyslexi

Allt om Dyslexi När en person har svårigheter med läsning och skrivning, som primärt inte är syn- eller hörselorsakade eller beror på ett förståndshandikapp talar man om läs- och skrivsvårigheter. Beteckningen dyslexi används framför allt för de fonologiska problem,...