Vaccination

Vaccination

Vaccination är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin, innehållande antigen. Vaccinet aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, virus eller parasiter. Vaccination av barn...