Inflammation i testiklarna

Testikelinflammation, så kallad orkit, innebär att man får en inflammation i ena eller båda testiklarna. Den orsakas nästan alltid av bakterier och med hjälp av antibiotika blir de flesta bättre inom några dagar.

Det är vanligare med inflammation i bitestiklarna än i testiklarna.

Vilken uppgift har pungen

Pungen hos mannen innehåller två könskörtlar, testiklarna. I testiklarna bildas spermierna och större delen av de manliga könshormonerna. Det viktigaste hormonet är testosteron, som behövs för produktionen av spermier. Testiklarna behöver ha lite lägre temperatur än resten av kroppen, 34 grader i stället för 37, för att produktionen av spermier ska fungera. Därför ligger testiklarna i pungen utanför själva kroppen.

Bakterier vanligaste orsaken

Oftast får man testikelinflammation som en följd av en inflammation i bitestiklarna som sitter på testiklarna. Bitestikelinflammation beror i sin tur ofta på att man har en urinvägsinfektion eller en könssjukdom.

Man kan också få testikelinflammation som orsakas av virus och då oftast som en komplikation av påssjuka. Men eftersom de flesta barn i Sverige vaccineras mot påssjuka är Testikelinflammation / Orkit som orsakas av virus mycket ovanligt nu för tiden.

Körtelfeber eller gonorré kan också leda till testikelinflammation men det är mycket sällsynt.

Kan man förebygga Testikelinflammation (Orkit)?

Att söka behandling för urinvägsinfektion är ett sätt att förebygga bitestikelinflammation som kan sprida sig till testiklarna.

Att skydda sig mot könssjukdomar genom att använda kondom är ett annat sätt att förebygga inflammationer i bitestiklarna och testiklarna.

Viktigt med behandling

Det är viktigt att behandla testikelinflammation (orchit) eftersom det annars efter en tid kan leda till varbildning i pungen. I sällsynta fall kan tillståndet förvärras så att det leder till sterilitet. Men mycket få av dem som söker vård för inflammation i testikeln får försämrad spermieproduktion eller blir sterila.

  Tandblekning