”Den första beskrivningen av medicinsk hypnos kommer från de Aesculapianska templen, där hjälpsökande försänktes i ett långvarigt hypnotiskt tillstånd (”tempelsömn”). Healing, där hypnos kombineras med beröring och bön, beskrivs både i Bibeln och Talmud men kom senare under medeltiden att utövas speciellt av kungliga personer (”den kungliga beröringen”).

Även om begreppet hypnos kom långt senare, brukar man starta den moderna hypnosens historia med Franz Anton Mesmer (1734-1815) en österrikisk läkare som i sin verksamhet använde sig av en idé som funnits hos många sedan slutet av 1400-talet, nämligen att sjukdomar kunde botas med hjälp av magneter. Mesmer skrev först en avhandling om planeternas inflytande på kroppen men sysslade sedan med magnetism som kunde koncentreras, kontrolleras och genom honom spridas till patienterna.” L-E Uneståhl (1982).

Den första beskrivna användningen av ”mesmerisk hypnoanestesi” skedde 1821 av Recaimer och 1829 utförde Cloquet en bröstoperation under mesmerisk trance inför franska akademin.
Mesmerisk anestesi” började också praktiseras inom odontologin men efter 1850 minskade intresset återigen genom att kemiska anestesimedel började användas.

Den moderna hypnosens fader blev den skotske läkaren James Braid som genom sin neurologiska teori förklarade mesmeriska fenomen i för samtida vetenskap acceptabla termer. I sin bok ”The Power of the Mind over the Body” (1946) visar han att dessa fenomen kan framkallas uteslutande genom verbala suggestioner. Han kallade tillståndet hypnos efter det grekiska ordet för sömn. När han senare upptäckte att hypnos och sömn var olika tillstånd, var begreppet redan allmänt accepterat.

Braids teorier togs upp av den berömde neurologen Charcot vid Salpétriére-sjukhuset i Paris. […]. I motsats till Salpétriére-skolan hävdade Nancy-skolan med professorerna Liebault och Bernheim i spetsen att hypnos var ett naturligt och allmänmänskligt psykologiskt tillstånd, i vilket hypnotiska suggestioner hade stark effekt. Genom sin hypnosbehandling av över 12.000 patienter lade de grunden till hypnosterapi och modern psykoterapi.” L-E Uneståhl (1982).

  Gravid och rökare

Frågor och svar om hypnos

Ett avslappnat fokuserat tillstånd av koncentration. Något förenklat kan man säga att det är ett specifikt tillstånd som hjärnan går in i som gör den mottagligt för påverkan. Det sker en förändring i hjärnvågornas aktivitet som är liknande det som sker strax innan du är på väg att somna. I det vakna tillståndet befinner vi oss vanligtvis i det s.k. beta stadiet och när vi är på väg att somna övergår hjärnvågorna till alpha vågor, för att sedan fortsätta till delta stadiet och sedan till theta vågor vid djup sömn. Alpha stadiet är ett väldigt behagligt sinnestillstånd.

Under tiden är sinnet mycket öppet för visualisering och kan skapa rika känslomässiga upplevelser. Ju mer ”verklig” upplevelsen blir i ditt undermedvetna i detta tillstånd, ju större effekt har det på ditt vakna sinnestillstånd.
Den amerikanske legenden och terapeuten Milton Erickson definierade hypnos som ”ett tillstånd av förhöjd uppmärksamhet och ökad mottaglighet och förmåga till sensorisk föreställning”.

Är Hypnos farligt?

Hypnos är ett normalt tillstånd i sinnet, som de flesta människor går i och ur varje dag. När du t.ex tittar på en film som du är ”uppslukad” av, när du kör längs en monoton långsträckt väg eller när du lyssnar på musik och fångas av stämningen, är du i hypnos. Vi befinner oss i hypnos varje dag utan att vara medvetna om det. När du befinner dig i en guidad hypnotisk session, eller kör på en väg i hypnotiskt tillstånd, har du en inbyggd ”observatör” som är en befintlig del av dig, alltid medveten och som ser till att skydda dig.

  Homeopati - konsten att sälja vatten

Denna ”observatör” har blivit dokumenterad som en pålitlig del av ditt sinne, som håller dig i säkerhet även när du sover. Under hypnos kan du lita på att din observatör är med dig och skyddar dig. Detta är ingen ”vägvisare” eller andlig varelse, utan en vetenskaplig upptäckt av en funktion i hjärnan.

Gör hypnos så att jag berättar saker jag inte vill berätta?

Inte alls. Du kommer inte att berätta något du annars inte skulle berätta. Du har alltid ett val, och din hjärna upphör inte med sina funktioner utan arbetar som den brukar.

Kan hypnos innebära att jag gör saker mot min egen vilja?

Absolut inte. Detta är kanske en av de största myterna om hypnos och kommer från det som kallas scenhypnos eller underhållningshypnos. Det som äger rum i scenhypnos sker efter en överenskommelse mellan parterna och ett önskemål från den som vill bli hypnotiserad. Det är inget mot hans eller hennes vilja. Du gör inget som strider mot någonting, eller accepterar någon påverkan mot dina värderingar, etik eller moral.

Kan alla bli hypnotiserade?

Ja, faktum är att hypnotiserbarheten ofta är en inlärd ”förmåga”. Du kan alltså lära ditt sinne och kropp att gå in i hypnos. Ju mer du övar ju bättre går det. Träna på avslappning. Många människor tror inte alltid att de varit hypnotiserade efter en session.

Det de noterar är att något förändras kanske redan samma dag, kanske nästa vecka. Ibland är förändringen subtil ibland grundlig. Ibland när hjärnan och kroppen behöver arbeta med något helande, inträffar det över tiden.

  Allergi — symptom och information

Hypnos

..kan vara ett av de mest viktiga verktygen för att förändra det sätt som ditt sinne ser på din värld. Om det någonsin funnits ett magiskt trollspö, som kunde hjälpa dig förändra det du vill, önskar och behöver i livet, din hälsa, känslor eller beteenden, kanske Hypnos Behandling är det.

Vanligtvis kan hypnosbehandling milt frigöra hinder, barriärer, blockeringar, rädslor osv., och skapa en ny inre övertygelse som sätter hjulen i rörelse för att skapa de förändringar du vill, önskar och behöver. Som motsvarar det sätt som du tänker och känner.