En Targeted Ketogenic Diet (TKD) liknar en SKD väldigt mycket, den enda skillnaden är att man under en TKD intar kolhydrater i samband med träningspassen.

När man knappt äter några kolhydrater alls är det i stort sett omöjligt att träna med någon högre intensitet. Den som under en ketogen diet vill styrketräna måste under vissa tillfällen äta kolhydrater, för att fylla på kroppens glykogendepåer.

Under en TKD äter man alltså kolhydrater i samband med träningspasset. Intaget av kolhydrater leder dels till att glykogendepåerna fylls, dels till att ens prestationsförmåga under träningspasset förbättras.

Keto-diet — Hur mycket och när?

Mängden kolhydrater som bör intas; varierar beroende på hur och hur länge man tränar. Ett bra riktvärde som fungerar för många är 25-50 gram kolhydrater. Kolhydraterna bör ätas (eller drickas) trettio minuter före träningspasset.

low carb

Varför en ketogen diet?

Förbättra återhämtningen

Den som vill förbättra återhämtningsförmågan kan ta ytterligare 25-50 gram kolhydrater efter träningspasset. Då kan det även vara lämpligt att få i sig 25-50 gram av ett snabbt vassleprotein.

Vilken typ av kolhydrater man äter före träningspasset är upp till en själv. De flesta verkar dock föredra kolhydrater med högt glykemiskt index.

Efter träningen bör sukros; och fruktos undvikas eftersom dessa kolhydrattyper kan fylla på leverglykogenet; och därmed störa produktionen av ketoner. Druvsocker gör inte det och har dessutom ett mycket högt GI vilket gör det till ett utmärkt kolhydratval att inta efter träningspasset.

I övrigt gäller samma riktlinjer som för en vanlig ketogen diet.

  Fem råd till dig som stressäter